Melange begeleiding en coaching voor zorg én bedrijf

De zorg is continue in beweging

Dit feit vraagt veel van cliënten, medewerkers in de zorg en zorginstellingen.
Hoe kan hier vorm aan gegeven worden zonder de kwaliteit en het werkplezier uit het oog te verliezen? In de praktijk zie en ervaar ik dat het werken aan communicatie nodig is om doelen te kunnen bereiken. Melange kan u ondersteunen in het meebewegen met deze veranderingen.

Roerige tijden in het bedrijfsleven

Veel bedrijven hebben het de afgelopen jaren niet makkelijk gehad, en de nasleep van de “crisis” is merkbaar in Nederland. Er verandert veel in hoog tempo wat zijn effect heeft op medewerkers. Het vraagt soms een cultuuromslag welke jaren in beslag kan nemen. Communicatie is één van de belangrijkste succesfactoren binnen een bedrijf, belangrijk is hier gericht op te coachen om succes te kunnen boeken.

Of het nu een zorginstelling of een bedrijf betreft, Melange kan bij u ingezet worden om medewerkers te ondersteunen op zowel team- als individueel niveau.